BIZNES PARTNER W OBSZARACH DEDYKOWANYCH DLA CEO CFO CHRO
DORADZTWO - WDROŻENIA - WSPARCIE


SPECJALISTYCZNA OCHRONA I OPTYMALIZACJA PRAWNO-PODATKOWA
PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI I PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ ORGANIZACJI
SYSTEMY MOTYWACYJNE DLA PRACOWNIKÓW, LOJALNOŚCIOWE DLA KLIENTÓWJesteśmy firmą doradczo-wdrożeniową ze specjalizacją w obszarach dedykowanych dla CEO, CFO i CHRO. Pełniąc rolę doradcy, oferujemy pełne wsparcie w opracowaniu i tworzeniu specjalistycznych rozwiązań, kończąc na ich wdrażaniu i bieżącej obsłudze. Zakres naszych działań można zatem podzielić na trzy etapy: doradztwo - wdrożenia - wsparcie.

Ofertę w określonych obszarach opartą na eksperckiej wiedzy i długoletniej praktyce tworzymy kierując się dewizą:


"Specjalistyczne rozwiązania i profesjonalizm to gwarancja najlepszej usługi i efektywnej ochrony."Wychodzimy z założenia, że tylko indywidualne podejście i produkt uszyty na miarę spełni oczekiwania Klienta i umożliwi wzajemny rozwój, dlatego nie poprzestajemy rozwijać się i unowocześniać oferowanych usług, uczestnicząc jednocześnie w wielu innowacyjnych projektach. Poszukujemy innych obszarów, w które chcielibyśmy zaszczepiać naszą innowacyjną myśl, co skutkować będzie kolejnym nowoczesnym rozwiązaniem, odpowiadającym na potrzeby zmieniającego się rynku..

Jeżeli poszukujecie Państwo nowoczesnych rozwiązań, chcecie zwiększyć efektywność organizacji lub jesteście zainteresowani przeprowadzeniem kontroli określonego obszaru własnej organizacji celem poprawy jej wydajności, zwiększając bezpieczeństwo osobiste jak i firmy - to trafili Państwo pod właściwy adres. Zapraszamy do kontaktu - każde spotkanie przynosi nowe możliwości, być może dotąd nieznane.Zespół ADESS POLSKA

Celem naszego doradztwa jest opracowanie i właściwy wybór rozwiązań, bazując na naszej specjalistycznej wiedzy i długoletnim doświadczeniu w określonych obszarach biznesu. Zawsze skupiamy się na rozwiązaniach, które w swoim zakresie i funkcjonalności spełniać będą oczekiwania Klienta, odpowiadające jednocześnie na Jego zdefiniowane potrzeby. Zwięzła i precyzyjna prezentacja wniosków z wykonanej analizy zdecydowanie ułatwia zrozumienie zakresu proponowanych rozwiązań i pomaga w procesie decyzyjnym.Po zebraniu niezbędnych danych, nasi eksperci przygotują rozwiązania i zaoferują ich finalny kształt. Jest to także moment, kiedy słuchamy sugestii, wyjaśniamy wątpliwości i odpowiadamy na pytania. Wprowadzanie sugerowanych przez Klienta zmian daje gwarancję najlepszych a zarazem dedykowanych rozwiązań. Maksymalnie upraszczamy aspekty formalno-prawne, aby cała dokumentacja była z jednej strony kompleksowa a z drugiej umożliwiała łatwe wdrożenie i bieżącą obsługę, uwzględniając zarazem szczególne uwarunkowania Klienta. Na potrzeby wewnętrznej kampanii informacyjnej doradzimy i opracujemy projekty materiałów informacyjnych, a następnie w odpowiedniej ilości przygotujemy i dostarczymy je w określone miejsca organizacji. W przypadku konieczności opracowania formalnej dokumentacji wewnętrznej zaproponujemy jej wzory i dostosujemy jej zapisy.
WDROŻENIA

Opracowane w każdym szczególe rozwiązania są gotowe do wdrożenia a nasi eksperci uczestniczą na każdym jego etapie

• Szkolenie - przygotowanie i przekazanie niezbędnej wiedzy operacyjnej Zarządowi i delegowanym Pracownikom/Działom organizacji, w odniesieniu do przedmiotu wdrożenia i opracowanej dokumentacji formalnej

• Szkolenie administracyjne - przeszkolenie wyznaczonych Pracowników w zakresie obowiązków administracyjnych wynikających z wdrażanej usługi

• Spotkania informacyjne - prowadzenie indywidualnych/grupowych szkoleń i spotkań informacyjnych dla Pracowników w celu prezentacji wdrażanego rozwiązania

• Monitoring - stały monitoring rozwiązania, którego celem jest błyskawiczne reagowanie na sytuacje lub zdarzenia, które nie mogły być przewidziane wcześniej

Tak przeprowadzone wdrożenia dają gwarancję, że ich przedmiot spełni wszystkie postawione założenia. W zależności od struktury organizacji a także wdrażanego rozwiązania, wskazane etapy mogą ulec zmianie tak, aby były właściwie dostosowane do indywidualnych uwarunkowań Klienta, będąc jednocześnie najmniej uciążliwymi dla całej organizacji.WSPARCIEW zależności od przedmiotu wdrożeń i zapotrzebowania Klienta, zapewniamy jego stały monitoring. W przypadku umów długoterminowych przynajmniej raz na kwartał spotykamy się z Klientem, aby omówić bieżące sprawy i odpowiedzieć na powstałe pytania. Przedstawiamy zauważalne efekty w formie prezentacji właściwych raportów. Raz w roku możemy przeprowadzać ankietę satysfakcji w odniesieniu do wdrożonej usługi a jej rezultaty przedstawiać w zwięzłej formie, umożliwiającej przeprowadzenie stosownej analizy. Przekazujemy informacje o każdej nowej funkcjonalności, która może wzbogacić przedmiot wdrożenia, a w razie potrzeby opracujemy materiał informacyjny wprowadzający zmiany. Doskonalimy kształt wdrożonych usług, biorąc pod uwagę wszelkie sugestie Klienta. W każdej chwili jesteśmy do dyspozycji, zwłaszcza w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Dodatkowo stale obserwujemy i analizujemy rynek, informując o pojawiających się nowoczesnych rozwiązaniach. Tworzymy, szukamy i oferujemy rozwiązania, które charakteryzują się unikalną funkcjonalnością. Każdy z naszych Klientów jest dla nas najważniejszym i obsługiwanym priorytetowo. Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na odciążenie operacyjne organizacji, podniesienie jej efektywności, wzmocnienie wizerunku oraz uzyskanie realnej korzyść i efektywnej ochrony.
PORTFOLIO

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKÓW

Duża firma budowlana - opracowanie, wdrożenie i bieżące wsparcie systemu motywacyjnego dla Pracowników

Ogólnopolska izba gospodarcza - opracowanie, wdrożenie i bieżące wsparcie dedykowanego rozwiązania ochrony prawnej

Duża firma handlowa branża motoryzacyjna - opracowanie, wdrożenie i bieżące wsparcie systemu motywacyjnego dla Pracowników

Mała firma doradcza - przygotowanie i wdrożenie ubezpieczenia ochrony podatkowej dla firmy i Członków Zarządu

Mała firma wdrożeniowo-doradcza z branży IT - opracowanie, wdrożenie i bieżące wsparcie systemu motywacyjnego dla Pracowników

Średnia firma usługowa z branży medycznej - przygotowanie i wdrożenie dłużnego instrumentu finansowego

Średnia firma usługowa (call center) - opracowanie, wdrożenie i bieżące wsparcie systemu motywacyjnego dla Pracowników

Mała firma z branży ubezpieczeniowej - opracowanie, wdrożenie i bieżące wsparcie systemu motywacyjnego dla Pracowników

Średnia firma spedycyjna - opracowanie, wdrożenie i bieżące wsparcie systemu motywacyjnego dla Pracowników

Średnia firma logistyczna - opracowanie, wdrożenie i bieżące wsparcie systemu motywacyjnego dla Pracowników

Duża firma leasing'u pracowniczego - opracowanie, wdrożenie i bieżące wsparcie systemu motywacyjnego dla Pracowników

Duża firma szkoleniowa - opracowanie, wdrożenie i bieżące wsparcie systemu motywacyjnego dla Pracowników

Duża firma z branży ubezpieczeniowej - opracowanie, wdrożenie i bieżące wsparcie dedykowanego produktu ubezpieczeniowego oraz dedykowanej usługi prawnej dla Klientów

Duża firma usługowa z branży energetycznej - opracowanie, wdrożenie i bieżące wsparcie systemu motywacyjnego dla Pracowników
DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH KLIENTÓW I SPRAWDZONYCH PARTNERÓW


 • Medica
 • lexsecure-logo
 • Instytut Prawa
 • Risk Partner
 • Krzyzewska
 • Izba
 • Certes_V1_#FF6600
 • Explano
 • Dyna Creatives
 • logo
 • Malta
 • LOGO TOTCHEM2 (5)
 • Inventag


ADESS Polska Sp. z o. o.


Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 PLN opłacony w całości

NIP: 5851463642   KRS: 0000406821   REGON: 221580992

mBank S.A. nr konta: 96 1140 2004 0000 3102 7474 7303

KONTAKT


ul. Bohaterów Monte Cassino 20/1
40-231 Katowice

Telefon: +48 32 3070692

E-mail: biuro@adess.pl

Imię i Nazwisko

Email

Telefon

Wiadomość


© 2016 Adess Polska Sp. z o.o. | By dynacreatives.com